(84-024) 3687.0969 | 0903 243 876


anviet-mar@isuzu-vietnam.com

Thùng xe 2

Kích thước tổng thể100*100

Giá:Liên hệ

Tổng tải trọng100

Thùng xe 1

Kích thước tổng thể100*100

Giá:Liên hệ

Tổng tải trọng200 tấn

Liên hệ| Tín dụng mua xe

Đơn vị thành viên:

Đăng ký lái thử