(84-024) 3687.0969 | 0903 243 876


anviet-mar@isuzu-vietnam.com

Xe nâng tải ISUZU NQR75M 5.5 tấn siêu dài

Động cơIsuzu 4HK1-E2N

Hộp số

Kích thước tổng thể

Giá:700000000

Tổng tải trọng

Xe ISUZU 5 tấn ( dài ) NQR75M ( 4X2 )

Động cơ4HK1-E2N, D-core

Hộp số6 CẤP

Kích thước tổng thể7,860 x 2,165 x 2,335

Giá:735.000.000 VNĐ

Tổng tải trọng9.000 KG

Xe ISUZU 5 tấn NQR75L ( 4X2 )

Động cơ4HK1 - E2N, D-core

Hộp sốXE ISUZU 6 CẤP

Kích thước tổng thể7,355 x 2,165 x 2,335

Giá:702.000.000 VNĐ

Tổng tải trọngXE ISUZU 8.500 KG

Xe ISUZU 3.5 tấn NPR85K

Động cơ4JJ1 - E2N, D-core

Hộp sốXE ISUZU 5 Cấp

Kích thước tổng thể6,750 x 2,060 x 2,300

Giá:639.000.000 VNĐ

Tổng tải trọngXE ISUZU 7.000 KG

Xe ISUZU 1.7 tấn NMR85H ( 4X2 )

Động cơ4JJ1 - E2N

Hộp sốXE ISUZU 5 Cấp

Kích thước tổng thể6,030 x 1,860 x 2,210

Giá:612.000.000 VNĐ

Tổng tải trọngXE ISUZU 4,700 KG

Xe ISUZU 1 tấn NLR55E ( 4X2 )

Động cơ4JB1-N2

Hộp sốXE ISUZU 5 Cấp

Kích thước tổng thể4040x1880x2550

Giá:506.000.000 VNĐ

Tổng tải trọngXE ISUZU 3.400 KG

Liên hệ| Tín dụng mua xe

Đơn vị thành viên:

Đăng ký lái thử