(84-024) 3687.0969 | 0903 243 876


anviet-mar@isuzu-vietnam.com

ISUZU FVM34W E4

Động cơ

Hộp số

Kích thước tổng thể

Giá:1.938.000.000

Tổng tải trọng

ISUZU FVM34T 4E

Động cơ

Hộp số

Kích thước tổng thể

Giá:1.857.000.000

Tổng tải trọng

ISUZU FVR34S E4

Động cơ

Hộp số

Kích thước tổng thể

Giá:1.449.000.000

Tổng tải trọng

ISUZUFVR34Q E4

Động cơ

Hộp số

Kích thước tổng thể

Giá:1.439.000.000

Tổng tải trọng

ISUZU FRR90N E4

Động cơ

Hộp số

Kích thước tổng thể

Giá:985.000.000

Tổng tải trọng

ISUZU NQR75M E4

Động cơ

Hộp số

Kích thước tổng thể

Giá:791.000.000

Tổng tải trọng

ISUZU NQR75L E4

Động cơ

Hộp số

Kích thước tổng thể

Giá:745.000.000

Tổng tải trọng

ISUZU NPR85K E4

Động cơ

Hộp số

Kích thước tổng thể

Giá:684.000.000

Tổng tải trọng

ISUZU QKR77H E4

Động cơ

Hộp số

Kích thước tổng thể5830 x 1860 x 2200

Giá: 500.000.000

Tổng tải trọng5500

ISUZU QKR77F E4

Động cơ4JH1 E4NC, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp

Hộp số

Kích thước tổng thể

Giá:454.000.000

Tổng tải trọng4.990kg

Liên hệ| Tín dụng mua xe

Đơn vị thành viên:

Đăng ký lái thử